Köp- och användarvillkor

Ångerrätt och returer
Om du av någon orsak inte är nöjd med den produkt du beställt så kan du givetvis skicka tillbaka den, du bekostar själv frakten. Du har 14 dagars ångerrätt och bytesrätt på alla varor, enlig distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa den dagen du tar emot varan eller väsentlig del av den. Vid retur får produkten inte vara använd och paketeringen ej vara bruten. Det är ditt ansvar att varan och dess originalförpackning kommer till oss i oskadat skick. Du bekostar själv frakten. 

Du måste som kund även meddela oss och få ett godkännande innan ni skickar paketet. Om ni ej har meddelat klädje.com om returen och fått ett svar på er notis om returen kommer varan att returneras tillbaka till kund och frakt för detta kommer att debiteras till kunden. Se alltså till att du meddelar oss om returen.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter är det konsumentköplagens samt distansavtalslagen som är tillämplig vid ingående av avtal om köp med klädje.com. När det kommer till Företag som avtalar om köp på klädje.com är det Köplagen som tillämpas.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se.

Priser
Alla priser på hemsidan är angivna i svenska kronor inklusive tillämplig mervärdeskatt. Priserna kan komma att ändras p.g.a. moms, valutajustering eller leverantörers prisändringar. Vid olika kampanjer kan priserna ändras, dom gäller under aktuell kampenjperiod.

 

Transportskadat gods
Transportskador skall omgående anmälas till speditören och oss. Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått rätt antal kolli i enlighet med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.


Saknat eller fellevererat gods
Saknat gods eller felleverans skall anmälas till oss senast 5 arbetsdagar efter mottaget gods.


Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till oss, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka våra kostnader för transport och administration.


Personuppgifter
De personuppgifter som vi lagrar är följande: För- och efternamn, personnummer, adressinformation, e-postadress samt telefonnummer. Du kan när som helst kontakta oss för att radera dessa uppgifter.

Vi sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att komma i kontakt med dig angående frågor rörande din beställning.


Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, i hela vårt sortiment samt tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.


Fraktpriser
För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan.Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. 


Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir vår egendom tills dess full betalning erlagts.


Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


Beställning och leveranser
Varorna kan antingen hämtas hos oss i butiken eller hos närmaste postombud i Sverige. För leveranser utanför Sverige avtalas särskilt.


Leveranstid
Normalt levereras varorna inom en vecka, gäller varor som finns på lager, varor som ej finns på lager kan ta längre tid att leverera. Vi försöker alltid att fulleverera beställningen vid ett tillfälle för att hålla nere fraktkostnaderna. Skulle inte det vara möjligt kommer du att bli kontaktad av oss via e-post. Vi reserveras oss för slutförsäljning, att varor kan ha utgått ur sortimentet och att produktändringar sker fortlöpande.

Garanti & reklamation
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare.

Kunden har alltid ätt till lagstadgad reklamationsrätt i enlighet med konsumentköpslagen. Då kunden påvisar ett fel på varan skall denne inom skälig tid meddela klädje.com om felet på varan. Om kunden reklamerar varan inom 2 månader efter det att felet påvisats anses reklamationen alltid skett inom skälig tid. Reklamationen måste dock ske inom tre år efter att kunden tog emot varan.

Vid eventuellt fel på varan har Klädje rätt att avhjälpa felet eller skicka en ny vara. Om avhjälpande eller omleverans inte är relevant har kunden rätt att kräva prisavdrag och har rätt att häva köpet samt kräva ersättning för ekonomisk eller annan skada som orsakats av varans felaktighet såsom fraktkostnader eller liknande. Vid hävning av köpet får alltså kunden tillbaka hela köpbeloppet och eventuella fraktkostnader inom 14 kalenderdagar från den tidpunkt då Klädje mottog meddelande om hävningen.